Vitamin K

Vitamin K naziv je za grupu sastojaka topivih u mastima koji sudjeluju u zaustavljanju krvarenja (grušanja krvi). Najvažniji u toj grupi je filokinon, koji se još naziva i fitomenadionom ili vitaminom K. Filokinon je žuto ulje koje proizvode biljke, ali postoje i drugi oblici vitamina K. Njih u tijelu životinja i bakterija proizvode neke bakterije, a u tijelu imaju istu aktivnost kao i filokinon. Najvažniji od tih oblika je takozvani mekinom-7 ili vitamin K2.

Aktivni filteri